Hjärtinfarkt - Hjärtstopp

Skillnad på hjärtinfarkt och ett plötsligt hjärtstopp

 

Hjärtat är en muskel, stor som en knuten hand, som pumpar ut syrerikt blod till kroppens alla organ. Även hjärtmuskulaturen behöver syrerikt blod för sitt arbete. Det är kranskärlen som försörjer hjärtmuskeln med blod. De ligger i fåror på hjärtats utsida och fylls med blod när hjärtmuskeln vilar mellan hjärtslagen.

 

Det kan bildas förträngningar i kranskärlen när kolesterol, blodkroppar och bindväv under en längre tid har lagrats in i kärlväggen. Det kallas för åderförfettning eller åderförkalkning. Troligen startar åderförfettningen genom att en liten skada uppstår på den inre kärlväggen.

 

När en blodpropp sedan uppstår på grund av en skada i kärlväggen, stoppas blodtillförseln och hjärtmuskeln skadas av syrebrist. Hjärtinfarkten kan vara mindre eller större beroende på hur länge blodbristen pågått, och på vilket kärl som drabbats.

 

Vid en hjärtinfarkt kan en skada uppkomma som gör att hjärtat inte klarar att arbeta lika bra som innan. Hjärtinfarkt kan vara en livshotande sjukdom och kräver omedelbar sjukhusvård. Ju tidigare du får vård desto större är möjligheten att behandla och påverka hjärtinfarktens utveckling.

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ungefär hälften av västvärldens befolkning insjuknar och dör i någon av dessa sjukdomar, där akut kranskärlssjukdom, alltså instabil kärlkramp och hjärtinfarkt, utgör en stor del.

 

Ett pötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken.

 

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två helt olika tillstånd. Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera.

 

Detta är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter igång hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulansen.

 

  • Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar.
  • Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.
  • Endast 550 av de 10 000 som varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp i Sverige överlever.
  • Tack vare forskningen vet vi mer om vilka insatser som behövs för att rädda liv.
  • Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till minst 1 200 människor per år.

 

Källa: 1177, HLR-rådet