Startsida

Visste du att ca 10 000 personer drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige varje år? Behandling påbörjas på cirka 5 000. Av dessa är det endast cirka 500 människor som räddas till livet. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal - Vi gör allt vi kan för att förbättra denna statistik!

 

Ambulanssjukvården i Sverige rapporterar årligen in cirka 5500 plötsliga hjärtstopp runt om i samhället. De allra flesta, cirka 70% sker i hemmet och är orsakade av hjärt-kärlsjukdom och medelåldern är 68 år. Plötsligt hjärtstopp drabbar dock alla åldrar och sker i många olika sammanhang, vid idrottsutövning, vid bad i pool, sjö och hav, i samband med elolyckor, förgiftning, trauma, nedkylning etc.Plötsligt hjärtstopp på barn beror oftast primärt på syrebrist vilket i sin tur resulterar i ett hjärtstopp om det inte åtgärdas tidigt med inblåsningar. Att kunna ge Första hjälpen vid en olycka eller hjärt-lungräddning vid ett hjärtstopp är kunskaper för livet som bokstavligen betyder skillnaden mellan liv och död.

 

Med vår hjälp kan du få de verktyg du behöver för att kunna göra skillnad när olycksfallet är framme. Vi arbetar i hela landet och våra instruktörer gör allt för att du ska få en gedigen utbildning i hjärt-lungräddning .

 

Utbildningarna följer HLR-rådets riktlinjer och tack var att våra instruktörer arbetar inom ambulansen, akutsjukvården eller liknande kryddas utbildningarna med exempel från verkligheten.

Första hjälpen

 

Kunskaper i första hjälpen bidrar till trygghet för dig själv och kan leda till minska lidande, smärta och bokstavligen rädda någons liv. Svenska HLR rådet har tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet och Civilförsvarsförbundet tagit tagit fram en kurs i Första hjälpen. Vi kan hjälpa dig med en kurs i Första hjälpen och lära dig att rädda liv.

 

HLR med hjärtstartare

 

Kunskap och handlingsberedskap för att kunna utföra hjärt-lungräddning till barn och vuxna borde vara en självklarhet för alla människor runt om i världen. Svenska HLR rådet rekommenderar att man genomgår repetitionsutbildning i hjärt-lungräddning årligen, oftast minskar de praktiska kunskaperna, tekniken och handlaget vid HLR redan 3-6 månader efter en hlr-utbildning. En frekvent lågdos av hlr-utbildning bidrar sannolikt till att kunskaperna är färska och att hjärt-lungräddning kan utföras med hög kvalitet om det skulle komma att behövas.

 

Se till att just du, din skola, er förening, företag eller arbetsplats är uppdaterade i Första hjälpen och HLR med hjärtstartare. Gå en kurs och lär dig hantera livshotande tillstånd såsom medvetslöshet, luftvägsstopp och hjärtstopp. Du lär dig samtidigt att använda en hjärtstartare och hur man larmar 112.

 

Svenska hjärtstartarregistret

 

I det Svenska hjärtstartarregistret kan du enkelt söka efter hjärtstartare i din närhet. I dagsläget finns mer än 10 000 hjärtstartare synliga på karta: www.hjartstartarregistret.se

 

Om ni införskaffat en hjärtstartare och gått utbildning i hjärt-lungräddning så är det viktigt att ni registrerar er hjärtstartare i hjärtstartarregistret så att den blir synlig även för andra. Erfarenhet och forskning visar att hjärtstartare även om de finns i närheten så används de sällan. Se till att din hjärtstartare kan rädda fler liv, registrera den redan idag och hjälp oss att hitta oregistrerade apparater ute i Sverige

 

Hjärtsäker zon

 

Hjärt och Lungfonden har tillsammans med Afa och Bliwa försäkring initierat en kampanj att öka hjärtsäkerheten i Sverige genom att införa hjärtsäkra zoner. Detta för att öka överlevnaden efter hjärtstopp i Sverige.

 

Genom att anlita oss för att skapa en hjärtsäker zon erbjuds ni:

• kvalitetssäkrade hjärtstartare

• kvalitetssäkrad utbildning enligt de nationella riktlinjerna

• årlig uppföljning av repetitionsutbildningar

• tydlig uppskyltning av era lokaler och hjärtstartaren

• hjälp med att registrera er startare i Sveriges hjärtstartarregister

• stödja kampanjen Hjärtsäkra Sverige

• garantimärket Hjärtsäker zon

• årlig uppföljning av status för er hjärtsäkra zon, för upprätthållande av garantimärke.

 

Kontakta oss så hjälper vi er att bli en hjärtsäker zon.

Vill du att vi ska ringa till dig för att boka en utbildnin i hjärt-lungräddning?

 
 

Powerheart G5

 

Hjärtstartare Powerheart G5 är redo när du behöver den, med en slitstark design som uppfyller militära standarder och en IP55-gradering för damm- och vattenskydd.

Den väl synliga Rescue Ready®-indikatorn visar att din G5 hjärtstartare har passerat de rigorösa dagliga, veckovisa och månatliga funktionstesterna (som även kontrollerar och varnar om elektroderna närmar sig utgångsdatum).

 

Powerheart G5 är den första hjärtstartaren som kombinerar variabel eskalerande energi för anpassningsbar behandling av patient med snabba defibrilleringstider och HLR-feedback i realtid.

 

Mejla oss för prisuppgift