Kedjan som räddar liv

Ingen dör i det ögonblick då hjärtat stannar. Om hjärtat startas på nytt inom 1-2 minuter uppstår inga mätbara skador på kroppen. För att en person som drabbas av hjärtstopp ska ha en maximal chans att överleva krävs många samordnade åtgärder. De kan beskrivas som länkarna i en kedja där de viktigaste länkarna är:

 

- varningssignaler och tidigt larm för att förhindra hjärtstopp

- tidig hjärt-lungräddning för att vinna tid

- tidig defibrillering för att starta hjärtat

- vård efter hjärtstopp för att bevara god livskvalitet.

Varningssignaler och tidigt larm för att förhindra hjärtstopp

Plötslig central bröstsmärta är en varningssignal som ska medföra omedelbar kontakt med akutsjukhus. Ring 112 till larmcentral för att få snabbast möjliga hjälp. Du kan även få råd om vad du själv ska göra i situationen. Vårdpersonal måste känna till det telefonnummer som används och hur larmorganisationen fungerar på det egna sjukhuset och arbetsplatsen.

 

Tidig HLR för att vinna tid

Genom tidigt insatt HLR kan blodcirkulation och andning hållas igång under en begränsad tid i väntan på en hjärtstartare. Om du upptäcker en person med hjärtstopp ska du larma och starta HLR direkt. Med tidig HLR ökar överlevnaden med 2-3 gånger.

 

Tidig defibrillering för att starta hjärtat

Defibrillering är i många fall en framgångsrik behandling. Strömstöten från en hjärtstartare kan få hjärtat att börja slå igen, men tidsfaktorn är avgörande. Fördröjningstiden från hjärtstopp till defibrillering är den allra viktigaste faktorn för att påverka chansen för överlevnad. För varje oanvänd minut som går minskar möjligheten att överleva med upp till 10%. Halvautomatiska hjärtstartare är väl spridda inom sjukvården idag och finns dessutom på allt fler platser i samhället. Apparaterna kräver ingen EKG-kunskap hos användare. Hjärtstartaren kan själv avgöra om det föreligger ett så kallat kammarflimmer. Apparaten ger talade meddelanden till användare och är mycket enkel att använda. Studier har visat att överlevnad efter kammarflimmer kan öka upp till 75% om defibrillering sker inom 3 minuter [6]. Eftersom du kan bli den som kommer först till platsen med en hjärtstartare kan din insats bli helt avgörande. Du måste alltså veta exakt var närmaste hjärtstartare finns så att antingen du själv eller någon annan kan springa och hämta hjärtstartaren.

 

Vård efter hjärtstopp för att bevara god livskvalitet

Under ett hjärtstopp består behandlingen av HLR och defibrillering. Syrgas ska också ges snarast möjligt. Hjälp med andningen behövs oftast och även kontinuerlig och noggrann övervakning samt undersökningar för brådskande beslut om vidare åtgärder.

 

Vården på en intensivvårdsavdelning under de första kritiska dygnen efter ett hjärtstopp har visat sig kunna ha en avgörande betydelse för en fortsatt god livskvalitet.

 

Även om "kedjan som räddar liv" fungerar perfekt kan inte alla personer som får hjärtstopp räddas. Den bakomliggande hjärtsjukdomen kan vara alltför svår.

 

Riktlinjer

Vart femte år reviderar Svenska rådet för hjärt-lungräddning riktlinjer för hjärt-lungräddning. Publicering av nästa revidering av riktlinjer och utbildningsprogram sker i oktober 2016.