Barn-HLR

Barn HLR

En mycket populär utbildning för alla som arbetar med barn, skolor, förskolor, föräldragrupper m.m

 

Det viktigaste när det gäller att minska skador, lidande och död hos barn är att ingripa innan det händer, att förebygga. Men allt kan inte förutses eller förebyggas. Därför måste alla med ansvar för barn också lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat. Hur får man exempelvis bort ett föremål som täpper till barnets luftväg? Om olyckan är framme kan detta leda till andningsstopp och vidare till hjärtstopp om man inte behandlar barnet på rätt sätt.

 

Utbildningen riktar sig till såväl lekmän som sjukvårdspersonal för att snabbt kunna undersöka, larma och ta hand om spädbarn och större barn med luftvägshinder, medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp.

 

Omfattning:

- Varje kurstillfälle omfattar 2,5 timmar.

- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.

- Utbildningsprogrammet är indelat i två åldersgrupper. Barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten. Som beror på skillnader vad det gäller andning och cirkulation för de olika åldrarna.

 

Innehåll:

- Kedjan som räddar barn

- Larma på rätt sätt

- Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen

- AgeraHandla på olycksplats

- Kontrollera livstecken

- Skapa öppen luftväg

- Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge

- Mun till mun andning vid andningsstopp

- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

- Utföra åtgärder vid luftvägsstopp

 

Kurslängd:

3 timmar/grupp om 15 personer per instruktör.

 

Instruktörer:

- Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i Livräddande första hjälp till barn.

- Med erfarenhet från ambulans & akutsjukvård

Är du intresserad av utbildning i barn HLR? Kontakta oss så hjälper vi dig.