D-HLR

D-HLR utbildning

När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp har hjärtats pumpförmåga upphört vilket leder till syrebrist i hjärnan och andra vitala organ med stora skador som följd efter redan några minuter.

 

Den enda behandlingen för att få igång hjärtat i detta läge är att återställa de elektriska impulserna i hjärtat med hjälp av en strömstöt från en defibrillator. Detta måste göras så fort som möjligt för att hjärnan inte skall ta för stor skada. Om detta görs inom 3 min kan överlevnadschansen öka från dagens dystra 7 % till över 75 %.

 

Under utbildningen lär sig deltagarna teoretiskt och prak­tiskt hur man handhaver en defibrillator, hjärtats fysiologi och säkerhet vid defibrillering. Kursen är upplagd för situ­ationsanpassade situationer utifrån er arbetsmiljö. Alla som genomgått kursen får ett intyg att de genomgått utbildning i D-HLR i enlighet med Svenska Kardiologföreningens utbildningsp­lan samt ett Certifikat på en Hjärtsäker arbetsplats erhålles arbetsplatsen.

 

Utdrag ur kursinnehållet:

- Anatomi

- Kontroll av vitala parametrar

- HLR med enkla hjälpmedel

- Larmrutiner

- Säkerhet

- Genomgång av defibrillator

- Praktiska övningar

 

Utbildningsmål:

Deltagit aktivt och godkänd i samtliga delar i enlighet med Svenska Kardiologföreningens riktlinjer.

 

Kurslängd:

3-4 timmar/grupp om 6 personer per instruktör.

Är du intresserad av utbildning i D-HLR? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 
 
 
 

Behöver du en hjärtstartare? Besök Akutbutiken.se - Här finns ett brett urval av flera välkända varumärken.

Här kan du även få hjälp med att byta in gamla hjärtstartare mot en ny.