Första hjälpen - barn

Första Hjälpen utbildning - Barn

En spännande utbildning med fördjupad teori och träning i scenarion om att ta hand om skadade och/eller sjuka barn.

 

Denna utbildning fokuserar på barnolycksfall, sjukdomsfall samt hjärtlungräddning för barn. Ni får lära er hur man teoretiskt och praktiskt hjälper ett barn som drabbats av akuta sjukdoms och olycksfall samt hjärtlungräddning. Instruktörerna som har mångårig erfarenhet av att jobba på ambulansen kommer att vägleda alla deltagare på ett bra sätt så att alla känner att dom förstår.

 

Utdrag ur kursinnehåll

Frakturer, brännskador, främmande kropp, allergiska reaktioner, mevetslöshet, ryggnackskador, diabetes, förgiftning, stabilt sidoläge, högläge. Mun till mun andning, hjärtlungräddning mm.

 

Vi kommer även att gå igenom era larmrutiner och ge er små tips om vad man ska göra i väntan på ambulans.

 

Omfattning:

- Varje kurstillfälle omfattar 3-5 timmar.

- Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

- Utbildningen är indelat i två åldersgrupper. Barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten. Som beror på skillnader vad det gäller andning och cirkulation för de olika åldrarna.

 

Innehåll bl.a:

Barn-HLR

- Kedjan som räddar barn

- Larma på rätt sätt

- Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen

- Handla på olycksplats

- Kontrollera livstecken

- Skapa öppen luftväg

- Ta hand om ett medvetslöst barn, stabilt sidoläge

- Mun till mun andning vid andningsstopp

- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

 

Barnolycksfall

- L - Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)

- A - Andning (Avlägsna främmande föremål när barn har satt i halsen)

- B - Blödning (Stoppa blödningar)

- C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

- Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)

- Brännskador

- Förgiftningar

- Fallolyckor

- Akuta sjukdomar

 

Instruktörer:

- Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i Barn-HLR, med erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

Är du intresserad av utbildning i första hjälpen? Kontakta oss så hjälper vi dig.