Utbildningar

Samtliga våra instruktörer arbetar inom prehospital sjukvård (ambulans, akutsjukvård m.m.) och har lång erfarenhet. Tack vare vår breda kompetens från den prehospitala sjukvåden kan vi erbjuda ett brett utbud av utbildningar inom sjukdoms- och olycksfall. Sedan starten 2009 har vi utbildat 10 000-tals personer runt om i Sverige och vi ser fram emot att hjälpa dig också.

 

Vi garanterar dig att er utbildning kommer att bli lyckad och rolig. Utbildningarna följer gällande riktlinjer och de kryddas av våra egna erfarenheter från verkliga fall. Vi har även kunskapen och kompetensen att svara på alla deltagares frågor

Basal-HLR utbildning med hjärtstartare

 

Ni får lära er grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper personer som drabbats av medvetslöshet, luftvägsstopp och hjärtstopp. Utbildningen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer.

A-HLR

Denna utbildning är främst avsedd för Sjuksköterskor och Läkare som är aktiva inom sjukvården. Utbildningen är anpassat för utbildning med ett standardiserat innehåll och metodik. Grundutbildningar skall ske på arbetsplatsen av instruktörer i A-HLR och instruktörsutbildningar skall ske som centraliserade utbildningar i HLR-rådets regi.

Första hjälpen - Vuxen

Den här utbildningen riktar sig till alla som vill ge sin personal eller liknande kunskap om enklare sjukvård. Här får man bland annat lära sig lägga förband, stabilt sidoläge, fria luftvägar och heimlich (bukstöt). Deltagarna får kunskap och möjlighet att öva så att de vid ett skarpt läge i stället för att ta ett steg tillbaka, ingriper och påbörjar livräddande insats

Intsruktörsutbildning

Vi hjälper er att utbilda egna hjärt- lungräddningsinstruktörer så att ni själva kan genomföra HLR-kurser och grundutbildningar. Vi erbjuder även återkommande repetitionsutbildningar för instruktörer så att man alltid kan vara säker på att vara uppdaterad enligt senaste riktlinjer och råd. Allt enligt Svenska HLR-rådets olika utbildningsprogram.

D-HLR

 

En spännande utbildning med fördjupad teori och träning tillsammans med hjärtstartare. När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp har hjärtats pumpförmåga upphört vilket leder till syrebrist i hjärnan och andra vitala organ med stora skador som följd efter redan några minuter.

Barn - HLR

 

Utbildningen riktar sig till såväl lekmän som sjukvårdspersonal för att snabbt kunna undersöka, larma och ta hand om spädbarn och större barn med luftvägshinder, medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp

Första hjälpen - Barn

Denna utbildning är främst avsedd för Sjuksköterskor och Läkare som är aktiva inom sjukvården. Utbildningen är anpassat för utbildning med ett standardiserat innehåll och metodik. Grundutbildningar skall ske på arbetsplatsen av instruktörer i A-HLR och instruktörsutbildningar skall ske som centraliserade utbildningar i HLR-rådets regi.