Instruktörsutb

Utbilda dig till instruktör

Vi utbildar även dig som själv ska utbilda andra.

 

Vi hjälper er att utbilda egna hjärt- lungräddningsinstruktörer så att ni själva kan genomföra HLR-kurser och grundutbildning för personalen. Vi erbjuder också återkommande repetitionsutbildningar för instruktörer så att man alltid kan vara säker på att vara uppdaterad enligt senaste riktlinjer och råd. Allt enligt Svenska HLR-rådets olika utbildningsprogram. Befintliga instruktörer har möjlighet att uppdatera sin kunskaper till reducerat pris.

 

Utbildningen genomförs hos er i er arbetsmiljö.

 

Vart fjärde till femte år revideras riktlinjerna inom hjärt- lungräddning för att följa senaste vetenskap inom området och ge bästa omhändertagande med målet att öka överlevnaden vid plötsligt oväntat hjärtstopp. Den senaste uppdateringen av de svenska riktlinjerna för HLR gjordes i oktober 2011.

 

Vi erbjuder instrukötrsutbildningar inom följande.

- Barn HLR (Instruktörsutbildning samt Huvudinstruktörsutbildning)

- Basal HLR Vuxen(Instruktörsutbildning samt Huvudinstruktörsutbildning)

- D-HLR (Instruktörsutbildning samt Huvudinstruktörsutbildning)

- A-HLR

Är du intresserad av att bli instruktör? Kontakta oss så hjälper vi dig.